ברוכים הבאים לפורטל המחלקה האורולוגית

סדר היום

יום א’ - י”א באדר תשע”ו - 21.3.16 20:12
10:00-12:00
ביקור רופא והתייעצות
פעילות נוכחית
11:30-12:30
ארוחת צהריים
12:00-14:00
חלוקת תרופות
10:00-11:00
ביקור רופא
11:30-12:30
ארוחת צהריים
12:00-14:00
חלוקת תרופות
10:00-11:00
ביקור רופא
11:30-12:30
ארוחת צהריים
12:00-14:00
חלוקת תרופות
10:00-11:00
ביקור רופא
11:30-12:30
ארוחת צהריים
12:00-14:00
חלוקת תרופות
 • ביקורים ביקורים 1

  נותרו 23 דק' לסיום זמן ביקור האורחים

 • ביקורים התמצאות

 • ביקורים מידע רפואי

  נותרו 23 דק' לסיום זמן ביקור האורחים

 • ביקורים זכויות המטופל

  נותרו 23 דק' לסיום זמן ביקור האורחים

 • ביקורים שירותים בבי"ח

 • ביקורים צוות רפואי

  אחות ראשית:
  09-6514355

 • ביקורים ביקורים 2

  נותרו 23 דק' לסיום זמן ביקור האורחים

 • ביקורים התמצאות

 • ביקורים מידע רפואי

  נותרו 23 דק' לסיום זמן ביקור האורחים

 • ביקורים זכויות המטופל

  נותרו 23 דק' לסיום זמן ביקור האורחים

 • ביקורים שירותים בבי"ח

 • ביקורים צוות רפואי

  אחות ראשית:
  09-6514355

 • ביקורים ביקורים 3

  נותרו 23 דק' לסיום זמן ביקור האורחים

 • ביקורים התמצאות

 • ביקורים מידע רפואי

  נותרו 23 דק' לסיום זמן ביקור האורחים

 • ביקורים זכויות המטופל

  נותרו 23 דק' לסיום זמן ביקור האורחים

 • ביקורים שירותים בבי"ח

 • ביקורים צוות רפואי

  אחות ראשית:
  09-6514355